حكم دو مرد محصنِ قاذف يكديگر

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:فتوای ابن جنيد
مقاله قبلی:اجرای حد بر قذف كننده مادر مسلمان فردی كافر

حكم دو مرد محصن قاذف يكديگر

(ولو تقاذف المحصنان ) بما يوجب الحد (عزّرا)، ولا حد علي أحدهما ، لصحيحة أبي و لّاد عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: أتي أميرالمؤمنين (عليه السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزني في بدنه ، فقال "يدرء عنهم الحد " وعزّرهما؛ اگر دو انسان محترم، محصن ، باعفت، بالغ و عاقل يكديگر را قذف كنند، سخن هر دو موجب حد می شود، اما چون هر دوی آنها كلمه زشت گفته اند و كلمه زشت موجب تعزير می شود، هيچ كدام را حد نمی زنند؛ زيرا در روايت صحيحی كه از أبي ولاّد نقل شده، چنين آمده است كه دو مرد را به حضور اميرالمؤمنين (عليه السلام ) آوردند كه هر كدام از آن دو به ديگری نسبت زنا داده بود . حضرت علی (عليه السلام ) فرمود: « اين دو حدی ندارند، بلكه تعزير می شوند ».