حكم وطی اموات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:راه های ثبوت وطی اموات
مقاله قبلی:سرقت بنده

حكم وطی اموات

(وحكمه حكم الأحياء) فی الحد و الشّرائط (و) يزيد هنا انّه (تغلّط عليه العقوبة) بما يراه الحاكم (إلا أن تكون) الموطوءة (زوجته)، أو أمتَه المحلّلة له (فيعزّر) خاصّةً، لتحريم وطئها، ولا يحد لعدم الزّنی إذ لم تخرج بالموت عن الزّوجية و من ثم جاز له تغسيلها؛ حكم وطی با اموات هم در حد و هم در شرايط، همان حكم وطی با زنده ها است؛ يعنی، همان طور كه اگر كسی با زنی زنا كند حد بر او جاری می شود، اگر مردی، زن مرده ای را هم وطی كند، حد بر او جاری می شود. اگر بالغ و عاقل باشد و ساير شرايط را نيز داشته باشد. البته مجازات وطی مرده غليظ تر است و آن تغليظ دست حاكم است و حاكم می تواند علاوه بر حدی كه بر او جاری می كند، او را تعزير هم بكند. مگر اينكه زن مرده ای كه وطی كرده است، همسر خود، يا كنيزی باشد كه وطی او برايش حلال است، كه در اين صورت او را حد نمی زنند و تنها تعزير می كنند؛ برای اينكه اگرچه وطی آن زن بر او حرام بوده است، اما چون زن خودش است، بنابراين، زنا بر آن صدق نمی كند؛ چون زن بعد از مرگ هم زن آن مرد محسوب می شود و با مردن از زوجيت او خارج نمی شود. از اين رو می تواند بعد از مرگ او را غسل دهد و اگر زنش نبود و نامحرم بود، نمی توانست او را غسل بدهد. بنابراين، وطی او زنا محسوب نمی شود.