درس:برنامه نویسی پیشرفته/فصل هشتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

وراثت:

فرایندی است که در آن می توان کلاس های جدیدی را از کلاس های موجود ایجاد کرد، به طوری که کلاس جدید صفات و رفتار کلاس موجود را به خودش اختصاص دهد، یا با استفاده از آن ها ویژگی ها و صفات دیگر را اصلاح کند و یا آن ها را جایگزین نماید.

هنگام ایجاد کلاس های جدید به جای اینکه تمام اعضای داده ای و توابع عضو آن از اول نوشته شوند، برنامه نویس می تواند کلاس هایی را که قبلا نوشته و مورد استفاده قرار گرفته اند انتخاب کرده، اعضای آن ها را در کلاس جدید به ارث ببرد. کلاس موجود که می توان رفتار ها و صفات آن را به ارث برد، کلاس پایه و کلاس جدید که صفات و رفتارها را از این کلاس به ارث می برد، کلاس مشتق می نامند. هر کلاس مشتق می تواند خودش به عنوان یک کلاس پایه باشد که کلاس های دیگر، صفات و رفتار آنها ار به ارث ببرند. در این حالت می گوییم وراثت چندگانه اتفاق افتاده است.

این فصل شامل مباحث زیر است:

کنترل دستیابی به کلاس پایه

استفاده از سازنده ها و مخرب ها در کلاس های مشتق

ارسال پارامترها به سازنده های کلاس پایه

توابع همنام در کلاس های پایه و مشتق

وراثت چندگانه