درس:حقوق بین الملل خصوصی/فصل سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول : احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

بخش دوم : اموال و قانون حاکم بر آن

بخش سوم : اسناد و قرارداد