درس:حقوق بین الملل خصوصی/فصل سوم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس حقوق بین الملل خصوصی
عنوان لاتین Private international law
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق بین الملل
سرفصل های درس
کلیات مفهوم شناسی و پیشینه تعارض قوانین
چگونگی حل تعارض قوانین
مسائل مهم در تعارض قوانین

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

استثنائات قاعده کاربرد ملی نسبت به احوال شخصیه

تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

قانون حاکم بر تعیین تابعیت و اقامتگاه

مهمترین مسائل مربوط به احوال شخصیه