درس:حقوق تجارت/فصل دوم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
Tejarat.png
مشخصات درس
عنوان درس حقوق تجارت
عنوان لاتین Business Law
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق خصوصی
سرفصل های درس
فصل اول:حق کسب و پیشه و تجارت
فصل دوم:ماهیت حقوقی اسناد تجاری
فصل سوم:مجامع عمومی شرکت های سهامی

مروری بر مباحث پیشین

در جلسۀ قبل ویژگیهای اسناد تجاری را به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم قابلیت نقل و انتقال و داشتن شرایط شکلی خاص، مقررات خاص مرور زمان و برخورداری از پاره‌ای مزایای قانونی از ویژگیهای مهم اسناد تجاری است.

از مهم‌ترین مزایای اسناد تجاری می‌توان به حق انتخاب دادگاه صالح، تأمین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده و مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اشاره کرد. در این راستا، اعتبار شرط عدم مسئولیت و نیز کیفیت مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری از مباحث مطروح در جلسۀ قبل بود.

اهداف درس

آشنایی با:

  • اصول حاکم بر اسناد تجاری شامل: اصل استقلال امضاها، وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارندۀ (با حسن نیت) سند تجاری و اصل بقای رابطۀ حقوقی سابق؛
  • مهم‌ترین استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارندۀ سند تجاری.


مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

اصل استقلال امضاها

وصف تجریدی اسناد تجاری

اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارندۀ (با حسن نیت) سند تجاری

ایراد عدم حسن نیت

ایراد عیوب شکلی و ماهوی

ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

اصل بقای رابطۀ حقوقی سابق

ارتباط بین تعهد منشا و تعهد براتی