درس:داوری تجاری بین المللی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
داوری تجاری بین المللی
1639.jpg
مشخصات درس
عنوان درس داوری تجاری بین المللی
استاد دکتر ربیعا اسکینی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته دانشگاهی حقوق تجارت بین الملل
سرفصل های درس
کلیاتی راجع به داوری
انواع و منابع داوری
داوری در عمل
درخواست داوری
تشکیل دیوان داوری ایران - ایالات متحده
تعارض قوانین
قانون حاکم
شرایط داور
شناسايي و اجراي آراء داوري هاي خارجي در حقوق ايران

فصل اول:کلیاتی راجع به داوری

مفهوم داوری

انگیزه های مراجعه به داوری

فصل دوم:انواع و منابع داوری

انواع داوری

منابع حقوق داوری بین المللی

فصل سوم:داوری در عمل

وسعت داوری

مؤسسات داوری

داوری در حقوق بین تطبیقی

دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

فصل چهارم:درخواست داوری

تسلیم درخواست داوری

تشکیل دادگاه داوری

آغاز داوری توسط دادگاه داوری

تشریفات رسیدگی

مرکز بین المللی برای حل وفصلی اختلافات راجع به سرمایه گذاری (ICSID)

فصل پنجم:تشکیل دیوان داوری ایران - ایالات متحده

شکل دیوان داوری

صلاحیت دیوان داوری

تشریفات رسیدگی در دیوان

قانون قابل اجرا در ماهیت

نحوه اجرای آراء داوری

فصل ششم:تعارض قوانین

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

فصل هفتم:قانون حاکم

قانون حاکم بر آیین داوری

قانون حاکم بر ماهیت داوری

قانون حاکم بر ماهیت دعوی

فصل هشتم:شرایط داور

استقلال داور در انتخاب قواعد تعارض

فصل نهم:شناسايي و اجراي آراء داوري هاي خارجي در حقوق ايران

اجرای احکام داوری در حقوقی ایران

شرایط اجرای رای داوری خارجی

مدارکات لازم برای اجرای رأی داوری خارجی