درس:سیستم های خبره

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
این درس کامل است!
برای هر گونه تغییر ابتدا با یکی از مدیران ویکی هماهنگ کنید.


سیستم های خبره
Expert system.jpg
مشخصات درس
عنوان درس سیستم های خبره
عنوان لاتین Expert systems
استاد دکتر رضا احسن
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی مهندسی کامپیوتر
پیش نیازها هوش مصنوعی
هم نیازها ندارد
سرفصل های درس
مقدمه سیستم های خبره
پیاده سازی سیستم های خبره
ساختار سیستم های خبره
مهندسی دانش
بازنمایی دانش
تکنیک های استنتاج
سیستم های خبره قانون پایه
سیستم های تولید
استخراج دانش
تصمیم گیری
استدلال فازی
اکتساب دانش

فصل اول: مقدمه سیستم های خبره

سیستم های خبره

انواع مسائل قابل حل با سیستم خبره

فصل دوم: پیاده سازی سیستم های خبره

پیاده سازی سیستم های خبره

فصل سوم:ساختار سیستم های خبره

مولفه های اصلی سیستم های خبره

مشخصه های سیستم های خبره

فصل چهارم:مهندسی دانش

فازهای مهندسی دانش

فصل پنجم:بازنمایی دانش

دانش و انواع آن

روش های بازنمایی دانش

منطق

فریم یا قاب

قاعده یا قانون

شبکه معنا

مثلث سه تایی

فصل ششم:تکنیک های استنتاج

انواع استدلال

انواع استنتاج

تکنیک های زنجیره ای

مزایا و معایب تکنیک های زنجیره ای

تکنیک های پایه ی جستجو

فصل هفتم:سیستم های خبره قانون پایه

سیستم تولید

سیستم های قانون پایه

سیستم های قانون پایه با زنجیره پس رو

فصل هشتم:سیستم های تولید

الگوریتم مارکوف

الگوریتم رته

فصل نهم:استخراج دانش

داده کاوی

فصل دهم:تصمیم گیری

تصمیم گیری

درخت تصمیم گیری

فصل یازدهم:استدلال فازی

منطق فازی

استدلال فازی

فصل دوازدهم:اکتساب دانش

تکنیک های اکتساب دانش