درس:متون فقه جزایی/فصل اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)

درآمد

در جلسه ی نخست برآنیم تا علاوه بر آشنا ساختن دانشجویان با تعریف علم فقه و ادوار مختلف فقه شیعه، تعدادی از تألیفات مهم هر عصر و به ویژه کتاب ارزشمند لمعه ی دمشقیه اثر شهید اول و شرح آن، اثر شهید ثانی را معرفی نمايیم. با این آشنایی دانشجویان با آمادگی و شناخت بیشتری، مباحث اصلی درس را فرا خواهند گرفت.

پیش‌گفتار

علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است و به لحاظ تاریخی از دیگر علوم اسلامی قدیمی‌تر است. در این علم مسائل فراوانی مطرح می‌شود كه همه ی شئون زندگی را در بر می‌گیرد. مسائلی كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق مطرح می‌شوند؛ مانند: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق اداری و ... همه در ابواب مختلف فقه پراكنده‌اند و سالیان دراز معركه ی آرای فقها بوده‌اند. علاوه بر آن، در فقه مباحثی مطرح است كه در حقوق امروز مطرح نیست؛ مانند ابواب مخصوص به عبادات. از این رو لازم است دانشجویانِ رشته‌های حقوق با فقه اسلامی و روش استدلال در آن آشنا باشند. این آشنایی آنان را قادر می‌سازد تا در حوزه ی تخصصی خود نظر اسلام را به صورت عمیق و مستدل بیان دارند.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:تعریف فقه
بخش دوم:ادوار فقه شیعه
بخش سوم:لمعه ی دمشقیه و شرح آن