درس:متون فقه جزایی/فصل اول/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف فقه

در اصطلاح قرآن و سنت، فقه علمی است كه شامل همه ی معارف دینی؛ اعم از مباحث اعتقادی، اخلاقی و احكام می‌شود. اما این معنای اصطلاحی وسیع به تدریج محدود گشت و تنها به فقه الأحكام، كه قاعده ی هرم مسائل دینی است، اطلاق گردید. بر این اساس، فقیه كسی است كه به احكام شرعی از روی ادلّه ی تفصیلی آنها آگاهی دارد و قادر است با کمک منابع اصلی، از ادلّه ی شرعی استنباط نموده و احکام دینی را استخراج کند.