درس:متون فقه جزایی/فصل اول/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ادوار فقه شیعه

علم فقه از ابتدای شكل‌گیری تا به امروز دوران مختلفی را پشت سرگذاشته و تحولات زیادی را به خود دیده است. این تحولات به خوبی در كتاب های فقهی قابل پیگیری است. با مراجعه به كتاب های فقهی در می‌یابیم که كتاب های سده چهارده با كتاب های فقهی سده‌های اول از لحاظ روش ارائه و طریقه استنباط تفاوت های زیادی دارد و كتاب های سده چهارده بسیار عمیق‌تر و فنی‌تر است. به همین سبب ضروری است كه دانشجویان با سیر تطورات مباحث فقهی آشنا باشند. به طور كلی برای فقه شیعه مراحل زیر را می‌توان برشمرد:

دوره اول: عصر تفسیر و تبیین
دوره دوم: عصر محدثان
دوره سوم: عصر اجتهاد
دوره چهارم: عصر كمال اجتهاد
دوره پنجم: عصر ركود نسبی
دوره ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان
دوره هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان
دوره هشتم: عصر جدید استنباط
دوره نهم: عصر حاضر