درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و ششم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم حالتی که مقتول، ولدُ الزنا باشد.

وولد الزّنی إذا بلغ وعقلَ وأظهَرَ الإسلام مسلمُ یقتل به ولد الرشده بفتح الراء وکسرها لتساویهما فی الإسلام؛ بچه‌ای که از زنا متولد شده است، اگر پس از بلوغ و عقل اظهار اسلام کند، مسلمان محسوب می‌شود. ولد رَشده به فتح یا به کسر راء کسی را می‌گویند که ولد زنا نباشد، هرچند از راه شبهه به وجود آمده باشد؛ برای مثال مادرش را وطی به شبهه کرده باشند و این بچه به وجود آمده باشد. این بچه ولدُ الزنا محسوب نمی‌شود. حال اگر بچه‌ای که از راه زنا به وجود نیامده است، بچه ی ولدُ الزنای بالغ و عاقلی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. چون هر دو مسلمان هستند و مسلمانی، مسلمانی را کشته است.

ولو قتله قبل البلوغ لم یقتل به، وکذا لا یقتل به المسلم مطلقاً؛ اگر این ولد رَشده، ولد زنایی را قبل از بلوغ بکشد، قصاص نمی‌شود. همچنین اگر مسلمانی، ولد الزنایی را قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ بکشد، آن مسلمان قصاص نمی‌شود. اما می‌فرماید که این نظریه مطابق با رأی کسانی است که قائل به کفر ولد الزنا هستند و معتقدند که ولد الزنا تا بالغ نشود و اظهار اسلام نکند، مسلمان محسوب نمی‌شود. اما نظریه ی دیگری هم هست و آن اینکه چه قبل از بلوغ باشد یا بعد از بلوغ، مسلمان محسوب می‌شود. اینکه برخی گفته‌اند که قاتل این کودک ولد الزنا، اگر مسلمان باشد، قصاص نمی‌شود؛ چون بچه تا زمانی که بالغ شود، کافر محسوب می‌شود، هر چند اظهار اسلام هم کرده باشد، نظریه ی بسیار ضعیفی است؛ چون اصل بر اسلام است.

«کل ُمولودٍ یولد علی الفطره»؛ هر مولودی که متولد می‌شود، نمی‌توان گفت که کافر است. بنابراین، کودک ولد الزنا کافر نیست.