درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و هشتم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

جراحت هایی که در آن ها قصاص ثابت نمی‌شود

(ولا یثبت) القصاص (فی الهاشمة) للعظم (والمنقلة) له (ولا فی الکسر العظام)؛ اگر جنایتی که بر شخص وارد شده است، باعث شکستن استخوانش شود، یا اینکه استخوان نشکند ولی جابجا شود و از مفصل خارج شود، قصاص ندارد؛ چون قصاص آن خطرناک است. بنابراین اگر استخوانی شکسته باشد، حتی اگر در غیر سر و صورت باشد، قصاص نمی‌شود. هشم به معنی شکستن استخوان است. هاشمیان را هم به این خاطر هاشمی می‌گفتند که در ایام حج، حجاج را مهمان می‌کردند و نان را در آبگوشت خرد می‌کردند و به حجاج می‌دادند. به همین خاطر به هاشمی معروف شدند. هشم یعنی شکستن و هشم‌کننده یعنی خرد‌‌کننده ی نان.

(لتحقق التعزیر) بنفس المقتص منه ولعدم إمکانِ استیفاء نحو الهاشمة المنقلة من غیر زیادة ولا نقصان؛ این موجب تغریر می‌شود؛ یعنی، او را در معرض خطر قرار می‌دهد. تغریر به معنای قرار دادن در خطر است. بنابراین، از جنایاتی که مثل هاشمه و منقله باشد به طوری که زیاده و نقصان نباشد، نمی‌توان استیفای قصاص کرد. شکستن استخوان خیلی خطرناک است، بنابراین، چیزی که قصاصش خطرناک است، قصاص نمی‌شود.