درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در چند جلسه ی گذشته مباحث مربوط به شرایط اجرای قصاص بیان شد. در این جلسه ادله ی اثبات قصاص به طور کامل و مبسوط بحث و بررسی می‌شود.

مقدمه

این بخش از مسائل مربوط به قصاص، به ادله ی اثبات قصاص مربوط است.

(وهو ثلاثة): (الإقرار به) (والبینة علیه) (والقسامة) بفتح القاف وهی الأیمان یقسم علی أولیاء الدم قاله الجوهری؛ ادله‌ای که قصاص با آنها ثابت می‌شود، سه چیز است:

الف) اقرار قاتل؛ یعنی، اگر شخصی اقرار کند که من زید را کشته‌ام، قصاص می‌شود؛

ب) شهادت دو شاهد عادل بر قتل؛ یعنی، اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند که فلانی قاتل است، قاتل قصاص می‌شود؛

ج) قسامه که عبارت است از سوگندها و این قسم‌ها بین اولیای دم تقسیم می‌شود؛ یعنی، اولیای دم باید پنجاه بار ادای سوگند کنند. پس از اینکه پنجاه بار ادای سوگند کردند، قاتل قصاص می‌شود. جوهری در تفسیر قسامه چنین گفته است.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:اقرار
بخش دوم:بیّنه
بخش سوم:قسامه
بخش چهارم:استحباب موعظه حالف توسط حاکم
بخش پنجم:بررسی حکم حبس شش روز برای متهم به قتل