درس:متون فقه جزایی/فصل بیستم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم ارتداد

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

مرتد فطری
ارتداد كودک، مجنون و مكرَه
مرتد ملی
ارتداد زنان