درس:متون فقه جزایی/فصل دهم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

احصان، شرط مهم تحقق قذف

(ويشترط فی المقذوف الإحصان)؛ در كسی كه قذف می شود، احصان شرط است و اگر محصن باشد، قاذف مستحقّ حد می شود.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

معانی احصان
اجرای حد بر قذف كننده شخص محصن
ترديد مصنف در تعزير قاذف متظاهر به زنا
اجرای حد بر قذف كننده مادر مسلمان فردی كافر
حكم دو مرد محصنِ قاذف يكديگر