درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه ی گذشته مبحث احکام مربوط به شرب مسکرات را آغاز کردیم و در این جلسه نیز ادامه ی مطالب این موضوع را بیان می‌‌کنیم. از جمله مهم‌ترین مباحث این جلسه عبارت‌اند از:

1- حکم معتقد به حلیّت شرب خمر؛

2- حکم معتقد به حلیّت فروش خمر و شرب دیگر مسکرات؛

3- تأثیر توبه بر اجرای حدّ شرب مسکر؛

4- راههای ثبوت حدّ شرب خمر؛

5- حکم معتقد به حلیّت محرّمات اجماعی مسلمانان.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:حکم معتقد به حلیّت شرب خمر
بخش دوم:حکم معتقد به حلیّت فروش خمر و شرب دیگر مسکرات
بخش سوم:تأثیر توبه بر اجرای حد شرب مسکر
بخش چهارم:راه های ثبوت حد شرب خمر
بخش پنجم:سقوط حد شرب خمر با ادعای اکراه
بخش ششم:حکم معتقد به حلیّت نبیذ
بخش هفتم:حکم شرب خمر به سبب جهل و یا اضطرار
بخش هشتم:حکم معتقد به حلیّت محرّمات اجماعی مسلمانان
بخش نهم:نمونه‌ای از قضاوت امیرالمؤمنین (علیه السلام)
بخش دهم:کشته شدن بر اثر اجرای حد یا تعزیر
بخش یازدهم:آشکار شدن فسق شهود پس از قتل مشهودٌعلیه