درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش هشتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

عفو سارق يا هبه مال مسروقه به او پيش از مرافعه نزد حاكم

اگر شهود شهادت دهند كه شخص سرقت كرده است يا خود شخص دو بار اقرار كند كه سرقت كرده است، در صورتی كه مالک مال او را رها كند يا مال دزديده شده را به او ببخشد، حد از او ساقط می شود؛ چون در اين صورت موجب اجرای حد، قبل از حتمی شدن آن ساقط شده است.