درس:متون فقه جزایی/فصل ششم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد

(ورابعها - الجلد والجز) للرأس (والتغريب)؛ چهارمين حد زنا، حدی است كه شامل سه مرحله صد تازيانه، تراشيدن سر و تبعيد است. بعضی از زناها سه مجازات دارند.

اما در اينكه مورد اين نوع حد چه اشخاصی هستند، دو قول وجود دارد كه به شرح زير است:

قول اول
قول دوم

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

نظر شهيد ثانی در مورد دو قول
معنای جز
معنای تغريب