درس:متون فقه جزایی/فصل ششم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

پنجاه تازيانه و حد مبعض

از آنجا كه اين حدود برای بنده و كنيز مطرح است و در اين عصر، موردی ندارند، از بيان آنها صرف نظر می كنيم.