درس:متون فقه جزایی/فصل ششم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تازيانه و مجازات افزون بر آن

(وثامنها: الجلد) المقدر (و) معه (عقوبة زائدة)؛ حد هشتم، عبارت است از جلد مقدر؛ يعنی همان صد تازيانه ، به اضافه تعزيری كه حاكم تعيين می كند.


مورد اين حد

(وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهاراً) وإن كان النهار أغلظ حرمة وأقوي في زيادة العقوبة؛ جلد با عقوبت زائد، حد كسی است كه در شب يا روز ماه رمضان زنا كند، هرچند اگر در روز زنا كند، حرمت آن بيشتر و مجازات آن شديدتر است.

(أو غيره من الأزمنة الشريفة ) كيوم الجمعة وعرفة والعيد؛ همچنين اگر غير از ماه رمضان در يكی ديگر از زمان های شريف، مانند روز جمعه، عيد قربان يا عيد فطر زنا كند، چون زنای او در اين زمان های شريف واقع شده است، بايد او را برای رعايت نكردن اين زمان های شريف بيشتر مجازات كرد.

(أو في مكان شريف) كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة؛ همچنين است اگر در مسجد، حرم الهی يا در حرمهای ائمه اطهار زنا كند.

(أو زني بميتة)؛ يا اينكه با زن مرده ای زنا كند.

(ويرجع في الزيادة إلي رأي الحاكم) الذي يقيم الحد؛ مقدار زائد بر تازيانه را حاكمی كه حد را اقامه می كند، تعيين می كند.

ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره؛ در اين مورد فرقی نيست كه همراه با تازيانه، رجم نيز باشد يا نباشد.

ولو كان الزني لا جلد فيه بل القتل عوقب قبله لمكان المحترم ما يراه؛ اگر فردی زنايی بكند كه موجب صد تازيانه نمی شود بلكه بايد او را با شمشير كشت؛ قبل از اجرای حد زنا، به اندازه ای كه حاكم تصميم می گيرد، به خاطر اينكه زنای او در مكان يا زمان محترمی بوده است، مجازات می شود.

وهذا لا يدخل في العبارة؛ و مسئلة قتل، كه در اينجا مطرح شد، در عبارت مصنف وارد نيست و شامل اين مورد نمی شود.