درس:متون فقه جزایی/فصل هشتم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

احكام مربوط به لواط

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

مجازات لواط كننده
چگونگی كشتن لواط كننده
مجازات لواط دهنده
مجازات كودک و مجنون
اقرار كمتر از چهار بار
شهادت كمتر از چهار شاهد
امكان حكم كردن بر اساس علم حاكم
تفخيذ
بيان نظر قائلان به رجم لواط كننده محصن
تكرار تفخيذ
تأثير توبه بر اجرای حد لواط
حكم بوسيدن پسر بچه از روی شهوت
حكم خوابيدن دو مرد برهنه در زير يک لحاف