درس:متون فقه جزایی/فصل هشتم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

احكام مربوط به سحق

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

چگونگی ثبوت سحق
مجازات مساحقه كننده
مجازات كودک و مجنون مساحقه كننده
بيان نظر قائلان به رجم مساحقه كننده محصن
تكرار مساحقه
تأثير توبه بر اجرای حد مساحقه
حكم خوابيدن دو زن برهنه در زير يک لحاف
حكم مساحقه زن با يک دختر پس از آميزش با همسر خود