درس:متون فقه جزایی/فصل هشتم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

احكام مربوط به قيادت

(والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة) من الزني واللواط والسحق؛ قيادت عبارت است از دلالی و رابطه برقرار كردن بين كسانی كه فحشا مرتكب می شوند.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

نحوه ثبوت قيادت
مجازات قيادت