درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه ی پیشین با بیان هشت مورد از اقسام حدّ زنا به شرح آن ها پرداختیم و بخش اصلی این مبحث را به پایان رساندیم. شهید اول در ادامه، در فصلی با عنوان «تتمه»، مسائل متفرقه ی مربوط به حدّ زنا را بازگو کرده است. اگر در سخن کسانی که به زنا شهادت می‌دهند تعارض حاصل شود، چه باید کرد؟ اگر خود حاکم به زنای شخصی علم پیدا کند، آیا می‌تواند به سبب این علم، حدّ زنا را بر زانی جاری کند؟ حکم بوسیدن و هم‌خوابگی با زن بیگانه، بدون اینکه عمل زنا بین آن دو رخ داده باشد، چیست؟

پاسخ این سؤالات به همراه مطالبی بیشتر، در این جلسه بررسی خواهد شد.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:تعارض شهود
بخش دوم:علم حاكم
بخش سوم:مشاهدۀ همسر در حال زنا دادن
بخش چهارم:حد ازالۀ بكارت
بخش پنجم:اقرار به حد
بخش ششم:بوسيدن و هم‌خوابگی با زن بیگانه
بخش هفتم:حامله شدن زن بی‌شوهر
بخش هشتم:تأخير حد زن حامله
بخش نهم:انكار پس از اقرار به سبب حد
بخش دهم:توبه پس از اقرار به حد