درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعارض شهود

تتمة ـ (لو شهد لها أربع) نساء (بالبکارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قُبُلاً فالأقرب درء الحد) أي دفعه (عن الجمیع) المرأة والشهود بالزنا لتعارض الشهادات ظاهراً؛ اگر چهار زن شهادت بدهند که زنِ متهم به زنا بکارت دارد و چهار مرد نیز شهادت بدهند که این زن از ناحيه ی قُبُل زنا داده است، اقرب این است که حد برداشته می‌شود. یعنی، نه شهود و نه زنهایی را که به بکارت شهادت داده‌اند و نه زنی را که متهم به زنا است، حد نمی‌زنند؛ زیرا شهادت چهار مرد به زنا در قُبُل با شهادت چهار زن به داشتن بکارت معارض است.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

علت برداشته شدن حد
نظريه شيخ طوسی (رحمه الله)