درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

مشاهده ی همسر در حال زنا دادن

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

بيان حكم از لحاظ واقع و نفسُ الامر
بيان حكم، براساس شرایط ظاهری