درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حامله شدن زن بی‌شوهر

(ولو حملت) المرأة (ولا بعل لها) ولا مولی، ولم یعلم وجهه (لم تحد)، لاحتمال کونه بوجه حلال أو شبهة (إلا أن تقر أربعاً بالزنا)، فتحد لذلک لا للحمل؛ اگر زنی که شوهر و مولایی نداشته باشد تا با او وطی کند، آبستن شود و معلوم نشود که چرا آبستن شده است، حد بر او جاری نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است آبستنی او به وجه حلال یا در اثر شبهه و اشتباه باشد، مگر خود آن زن چهار بار به زنا اقرار کند كه در اين صورت او را حد می‌زنند و این حد به خاطر اقرارش است نه به خاطر آبستن بودن او؛ زیرا آبستن شدن دلیل بر زنا نیست.