درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حد ازالۀ بكارت

(ومن افتض بکراً بأصبعه) فأزال بکارتها (لزمه مهر نسائها) وإن زاد عن مهر السنة إن کانت حرة صغیرة کانت أم کبیرة مسلمة أم کافرة؛ اگر کسی با انگشت، بکارت دختری را از بین ببرد، باید برای ازالۀ بکارت، مِهرُ المثل بپردازد، هرچند مهر او بیش از مهر سنت (مهر زنان پیغمبر) باشد. زن نیز بايد آزاده باشد و فرق نمی‌کند صغير يا كبير و مسلمان يا كافر باشد.