درس:متون فقه جزایی/فصل هفدهم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

شرط نبودن اخذ مال در تحقق محاربه

(ولا يشترط) في تحقق المحاربة (أخذ النصاب) ولا الحرز ولا أخذ شيء للعموم؛ در تحقق محاربه لازم نيست كه مال به اندازه نصاب سرقت باشد. حتی اگر مالی كه محاربين برده اند، كمتر از نصاب سرقت باشد، همه احكام و مجازات هايی كه محارب دارد، درباره چنين افرادی جاری می شود. حرز هم شرط نيست، همچنان كه بردن چيزی هم در آن شرط نيست. گاهی اوقات محارب، بدون اين كه مالی را ببرد، محارب است؛ به دليل عموم آيه شريف كه می فرمايد: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ...﴾. اين آيه عام است و هيچ قيدی در آن نيست كه محارب چيزی برده باشد يا نبرده باشد، به اندازه نصاب برده باشد يا كمتر، از حرز باشد يا نباشد. آيه اطلاق دارد و تمام اين موارد را دربرمی گيرد.