درس:متون فقه جزایی/فصل پنجم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

آیا در تحقق احصان، اسلام شرط است؟

ولا یشترط فی الإحصان الإسلام، فیثبت فی حق الکافر والکافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط؛ در احصان، اسلام، یعنی مسلمان بودن زن یا مرد، شرط نیست. اگر فردی مسیحی زنی داشته باشد و او را وطی کرده و سپس زنا کرده باشد‌، او را رجم می‌کنند. چون حکم رجم به مسلمانان اختصاص ندارد. اگر غیرمسلمان هم زنا کند و زنایش شرایط احصان را داشته باشد، رجم می‌شود.

فلو وطء الذمی زوجته الدائمة تحقق الإحصان؛ اگر ذمی زن دائمی خود را وطی کند، احصان محقق می‌شود.

وکذا لو وطء المسلم زوجته الذمیة حیث تکون دائمة؛ اگر مرد مسلمانی با زن ذمی خود که در عقد دائم اوست وطی کند، در این صورت احصان، هم برای مرد و هم برای زن، صدق می‌کند.

ولی اگر کسی زن متعه‌ای داشته باشد، وطی او مرد را در احصان داخل نمی‌کند. بنابراین اگر چنین مردی زنا کند، او را رجم نمی‌کنند.