درس:متون فقه جزایی/فصل پنجم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

کیفیت اجرای سنگسار

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

طریقه دفن مرد و زن به هنگام سنگسار
بیان حکم مرد یا زنی که به هنگام سنگسار، موفق به فرار شوند
تعیین افرادی که باید سنگ پرتاب کنند
کیفیت حضور مردم برای مشاهده سنگسار (به منظور پند‌آموزی)
کیفیت سنگ ها
آیا کسانی که حدّی از طرف خدا بر عهده آنها ثابت است، می‌توانند در رجم شرکت کنند؟
وظیفه مسلمانان بعد از فوت زانی در اثر سنگسار