درس:متون فقه جزایی/فصل چهاردهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

شرح قیود موجود در تعریف

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

بالغ و عاقل بودن سارق
در حرز بودن مال
فقدان شبهه ملکیت
رسیدن مال به نصاب ربع دینار
شرایط هتک حرز مستلزم قطع ید
پدر نبودن سارق
سرقت در غیر سال قحطی
بریده نشدن دست در سرقت بنده از مال مولا