درس:متون فقه جزایی/فصل چهارم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

كشتن با شمشیر و مانند آن

(أحدها ـ القتل بالسیف) ونحوه؛ نخستین گونه از اجرای حد، کشتن با شمشیر و مانند آن، خنجر یا کارد بزرگ، است که بر چند دسته جاری می‌شود:

1- زنا با محارم نَسَبی

2- زنای مرد ذِمّی با زن مسلمان

3- زنای به عُنف

چند نکته