درس:متون فقه جزایی/فصل چهارم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

سنگسار

(وثانیها ـ الرجم)؛ حدّ دوم، رجم است.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

تعریف احصان
معنای احصان درباره مرد
شروط تحقّق احصان
معنای احصان درباره زن