درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش دوازدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم ساحر

(ويقتل الساحر) وهو من يعمل بالسحر، و إن لم يكن مستحلّاً (إن كان مسلما و يعزّر) الساحر (الكافر)؛ اگر شخص مسلمانی عمل سحر انجام دهد، يعنی كارهايی كند كه در بدن ديگران تأثير بگذارد؛ مثلاً آنها را كور يا كر كند،كشته می شود ؛ هرچند ادعای حلال بودن كارش را نيز نداشته باشد؛ زيرا اگر بگويد كاری كه انجام می دهم، يعنی سحر، حلال است، چون حرامی را حلال كرده، خونش مباح است . ولی اگر كافر باشد، كفرش از سحرش بدتر است و چون به سبب كفرش او را نكشته ايم به خاطر سحرش هم نمی توانيم او را بكشيم ولی او را تعزير می كنيم.

قال النبي (صلي الله عليه و آله ): « ساحر المسلمين يقتل ، و ساحر الكفار لا يقتل قيل : يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ولأنّ السحر والشّرك مقرونان »؛ پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: « ساحر مسلمان كشته می شود، ولی ساحر كافر كشته نمی شود. » پرسيدند: « ای پيامبر خدا، چرا ساحر كافر را نمی كشند؟ » ايشان فرمود: « زيرا كفر بدتر از سحر است و سحر و شرک نزديک به هم هستند ».

ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القتل ، لرواية إسحاق بن عمارٍ عن الصادق (عليه السلام )، إنّ علياً (عليه السلام ) كان يقول: « من تعلَّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه . و حده القتل إلّا أن يتوب »؛ اما اگر ساحر قبل از اينكه حد بر او اقامه شود ، توبه كند، قتلش ساقط می شود؛ زيرا در روايتی از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه حضرت علی (عليه السلام ) فرمود : « كسی كه چيزی از سحر بياموزد ، پايان عهدش با خدايش است و حدش مرگ است ، مگر اينكه توبه كند. » يعنی اين يادگيری ، آخرين عهد او به پروردگارش است؛ به عبارت ديگر، خدا را رها كرده است.

وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معني السحر وما يحرم منه؛ و معنای سحر و آنچه از آن حرام به شمار می رود، قبلاً در كتاب بيع ذكر شده است.