درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تكرار قذف

(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ) علي المشهور ، خلافاً لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثّالثة كغيره من أصحاب الكبائر وقد تقدم الكلام فيه ؛ اگر شخصی سه بار قذف كند و در هر سه مورد هم حد بخورد، در مرتبه چهارم حد نمی خورد ، بلكه كشته می شود. ولی ابن ادريس معتقد است كه اگر كسی شخصی ديگر را قذف كند، در صورتی كه دو بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم كشته می شود. چون مرتكب گناه كبيره در صورتی كه دو بار گناهی را انجام دهد و در هر دو مورد هم حد بخورد، در مرتبه سوم او را می كشند . البته توضيح بيشتر پيرامون اين مسئله در جلسه پيشين از نظر گذشت.

ولا فرق بين اتّحاد المقذوف و تعدده هنا ؛ در اين حكم فرقی نمی كند كه يک نفر را به طور مكرر قذف كرده باشد ، يا چند نفر را قذف كرده باشد. در هر صورت مطابق نظر ابن ادريس در مرتبه سوم و مطابق نظر مشهور در مرتبه چهارم كشته می شود.

(ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد)؛ اگر كسی شخصی را به طور مكرر قذف كند و حد بر او جاری نشود در صورتی كه بخواهند بعد از چندين مرتبه بر او حد جاری كنند، بايد تنها يک حد بر او جاری كنند.