درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعدد مقذوف

ولو تعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا إلّا مع اتّحاد الصيغة كما مر ؛ اگر شخصی چند نفر را قذف كند، هر كدام از افراد قذف شده می توانند حد قذف را مطالبه كنند، حتی اگر قبلاً هم حدی بر او جاری نشده باشد . مگر در صورتی كه همه افراد را با يک صيغه قذف كرده باشد ؛ يعنی به آنها بگويد: « أنتم زناة » كه تفصيل اين مسئله پيش تر گفته شد . در اين صورت اگر افراد قذف شده، همه با هم شكايت كنند، تنها يک حد بر او جاری می شود.