درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش سیزدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم قذف كننده مادر پيامبر اسلام

(وقاذف أُم النبي (صلي الله عليه و آله) مرتد يقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تقبل ) توبته (إذا كان ) ارتداده (عن فطرةٍ) كما لا تقبل توبته في غيره علي المشهور ؛ كسی كه مادر پيغمبر(صلي الله عليه وآله) را قذف كند، مرتد است و كشته می شود . حتی اگر توبه كند ، توبه اش هم قبول نمی شود، البته به شرطی كه ارتدادش فطری باشد؛ زيرا بنا بر نظر مشهور، توبه مرتد فطری در هيچ موردی پذيرفته نيست.

والأقوي قبولها و إن لم يسقط عنه القتل ؛ اقوی اين است كه توبه اش قبول است، اما چون مرتد شده و پس از آن توبه كرده است ، خود نفس ارتداد موجب می شود كه قتلش به حال خود باقی بماند و اثر توبه اش در آخرت ظاهر می شود.

ولو كان ارتداده عن ملةٍ قبل إجماعاً؛ اما اگر ارتدادش ارتداد ملی باشد ؛ يعنی در اصل كافر بوده بعد مسلمان شده و مجددا كافر شده باشد ، توبه اش قبول می شود.

وهذا بخلاف ساب النّبي (صلي الله عليه و آله) فإنّ ظاهر النّص و الفتوي وجوب قتله و إن تاب. ومن ثم قيده هنا خاصةً؛ اما در مسئله ساب النبی (صلي الله عليه و آله ) هم ظاهر روايت و هم فتوای علما اين است كه او كشته می شود، چه توبه كند و چه توبه نكند . از اين رو مصنف قيد توبه كردن و مرتد فطری بودن را تنها در اين مسئله كه بحث قذف مادر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) است ، آورده است . اما در آن مسئله آن را ذكر نكرده است . پس قذف كننده مادر گرامی پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) در صورتی كه مرتد فطری باشد، كشته می شود وگرنه اگر توبه كند، توبه اش را می پذيرند.

وظاهرهم أنّ ساب الإمام (عليه السلام ) كذلك ؛ ظاهر كلمات اصحاب اين است كه كسی كه يكی از ائمه را سب كند نيز حكم سب پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله) را دارد و او را می كشند، هرچند ارتدادش ملی باشد؛ يعنی در اين مورد فرقی بين مرتد ملی و مرتد فطری نيست.