درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

بررسی امكان تعزير كفار

(ولا يعزّر الكفّار لو تنابزوا بالألقاب) أي: تداعوا بألقاب الذم (أو عير بعضهم بعضا بالأمراض) من العور والعرج وغيرهما ، وإن كان المسلم يستحق بها التعزير (إلّا مع خوف ) وقوع (الفتنة) بترك تعزيرهم علي ذلك ، فيعزّرون، حسماً لها بما يراه الحاكم؛ اگر كفار يكديگر را با القاب بد دالّ بر ذم صدا بزنند، شخصی كه آن القاب بد را به طرف مقابل نسبت می دهد، تعزير نمی شود. برای مثال اگر به او بگويد: « يا كلب »، « يا خنزير »، يا اينكه بگويد: « ای كور » یا « ای لنگ »، يعنی بيماری حقيقی آن شخص را به او نسبت دهد ، تعزير نمی شود. هرچند اگر مسلمانی را سگ و يا خوک صدا كنند، آن مسلمان حق تعزير دارد . مگر اينكه تعزير نكردن كفار موجب فتنه شود ، كه در اين صورت قاضی می تواند برای حفظ امنيت اجتماعی ، گوينده را تعزير كند تا اينكه نزاعی در جامعه انجام نشود و فتنه قطع شود . مقدار تعزير را نيز حاكم تعيين می كند.