درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

قذف مملوک

اين بخش به قذف بنده و كنيز ارتباط دارد كه از بحث پيرامون آن صرف نظر می كنيم.