درس:معادلات دیفرانسیل

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو


معادلات دیفرانسیل
Difransiel.jpg
مشخصات درس
عنوان درس معادلات دیفرانسیل
استاد دکتر خیراله رهسپارفرد
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی مهندسی نرم افزار
پیش نیازها درس:ریاضی2
سرفصل های درس
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: حل معادله های مرتبه اول
فصل سوم: حل معادله های مرتبه دوم
فصل چهارم: حل معادله های مرتبه nام به روش سریها
فصل پنجم: تبدیلات لاپلاس
فصل ششم: دستگاه معادلات دیفرانسیل

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: حل معادله های مرتبه اول

حل معادله های مرتبه اول

1-معادله دیفرانسیل جدا شدنی

2-معادله دیفرانسیل همگن

3-معادله دیفرانسیل کامل

4-عامل انتگرال ساز

5-معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول

6-معادله دیفرانسیل برنولی

7-معادله دیفرانسیل ریکاتی

پوش

تعبیر هندسی معادله دیفرانسیل مرتبه اول

قضیه وجود و یگانگی

قضیه تکرار پیکارد

فصل دوم معادلات دیفرانسیل در یک نگاه

فصل سوم: حل معادله های مرتبه دوم

حل معادله های مرتبه دوم

حل معادله های مرتبه دوم در حالت کلی

روش کاهش مرتبه

حل معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت

پیدا کردن جواب عمومی همگن

پیدا کردن جواب خصوصی غیر همگن

روش تغییر پارامتر (لاگرانژ)

روش ضرایب نا معین برای پیدا کردن جواب خصوصی غیر همگن

حل معادله دیفرانسیل مرتبه nام با ضرایب ثایت

معادلات کوشی-اویلر

فصل سوم معادلات دیفرانسیل در یک نگاه

فصل چهارم: حل معادله های مرتبه nام به روش سریها


فصل پنجم: تبدیلات لاپلاس


فصل ششم: دستگاه معادلات دیفرانسیل

1-روش حذفی

2-روش اپراتوری

3-روش تغییر پارامترها

حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت همگن

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از تبدیل لاپلاس