درس:پایگاه داده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
این درس کامل است!
برای هر گونه تغییر ابتدا با یکی از مدیران ویکی هماهنگ کنید.


پایگاه داده
Relational-databases.jpg
مشخصات درس
عنوان درس پایگاه داده
عنوان لاتین Database
استاد شفابخش
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی مهندسی کامپیوتر
سرفصل های درس
فصل اول:مفاهيم پايگاه داده‌ها
فصل دوم:مدلسازی معنايی داده‌ها
فصل سوم:پايگاه داده در محيط انتزاعی
فصل چهارم:معماری پايگاه داده‌ها
فصل پنجم:سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
فصل ششم:DBMS در يك سيستم كامپيوتری
فصل هفتم:معماری سيستم پايگاهی
فصل هشتم:مدل رابطه‌ای
فصل نهم:قواعد جامعيت پايگاه داده‌ها
فصل دهم:زبان SQL
فصل یازدهم:ديد در مدل رابطه‌ای
فصل دوازدهم:طراحی پايگاه داده‌های رابطه‌ای
فصل سیزدهم:نرمالترسازی رابطه‌ها

فصل اول:مفاهيم پايگاه داده‌ها

رده‌های تكنولوژيكی سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

مفاهیم اولیه

مشی فايلينگ

مشی پايگاهی

عناصر محيط پايگاه داده‌ها

فصل دوم:مدلسازی معنايی داده‌ها

مدلسازی معنايی داده‌ها

سه مفهوم معنايی موجود در روش ER

نمودار ER

وضع مشاركت در ارتباط و درجه آن ارتباط

چندی يا ماهيت نوع ارتباط

مشکل تصمیم گیری و چند نکته راهنما

مشكلات روش ER

محدوديتهای روش ER كه در روش EER برطرف گرديدند

مراحل مدلسازی معنايی داده‌ها

روش مدلسازی UML

نمادها در روش مدلسازی UML

فصل سوم:پايگاه داده در محيط انتزاعی

گونه های موجود ساختار داده ای

فصل چهارم:معماری پايگاه داده‌ها

انواع دید در پایگاه داده

مفاهیم پایه در معماری پایگاه داده

فصل پنجم:سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

سيستم مديريت پايگاه داده‌ها DBMS

اجزای DBMS

فصل ششم:DBMS در يك سيستم كامپيوتری

جايگاه DBMS در يك سيستم كامپيوتری

اسلوبهای عملياتی و پارامترهای شناخت DBMS

متا داده‌ها

مدير پايگاه داده‌ها

مزایا و معایب سیستم های تک کاربری و چند کاربری

تكنولوژی پايگاه داده‌ها

فصل هفتم:معماری سيستم پايگاهی

انواع معماری و ویژگی های آن ها

فصل هشتم:مدل رابطه‌ای

مدل رابطه‌ای و بخشهای اساسی آن

تعریف رابطه‌ و ویژگی های آن

میدان

کليد در مدل رابطه‌ای

فصل نهم:قواعد جامعيت پايگاه داده‌ها

جامعيت پايگاه داده‌ها

جبر رابطه ای

حساب رابطه ای

فصل دهم:زبان SQL

امكانات مهم زبان SQL

توابع جمعی

پرس و جوهای فرعی

امكان LIKE و NOTLIKE

امكان BETWEEN و آزمون تست وجود هيچمقدار

امكان UNION و UNION ALL

جمع‌بندی

فصل یازدهم:ديد در مدل رابطه‌ای

ديدهای رابطه‌ای

استقلال داده ای

عمليات در ديدهای رابطه‌ای

ويژگيهای ديدهای قابل بهنگام‌سازی در SQL

فصل دوازدهم:طراحی پايگاه داده‌های رابطه‌ای

روش های طراحی پایگاه داده

روش تبديل نمودار ER به رابطه‌ها

فصل سیزدهم:نرمالترسازی رابطه‌ها

نرمال سازی

وابستگی تابعی

قواعد استنتاج آرمسترانگ

تعاریف پایه

مزایا و معایب روش نرمالترسازی