درس:پردازش گفتار دیجیتال/فصل دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

اهداف فصل

در این فصل، یک سری مقدمات که دانستن آنها قبل از شروع مطالب مربوط به سیستم های چند رسانه ای لازم است، مطرح می شود. این مقدمات در دو حوزه کلی "سیگنال" [۱] و "سیستم" [۲] قرار می گیرند.

در بخش آشنایی با سیگنال با موارد زیر آشنا می شویم:

 • تعریف سیگنال.
 • انواع سیگنال: سیگنال ها می توانند "پیوسته"[۳]، "گسسته"[۴] یا "رقمی"[۵] باشد. در این قسمت، مفاهیم فوق توضیح داده شده و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر توضیح داده شده است.
 • تبدیلات روی سیگنال: در این بخش، با تبدیلات فوریه[۶] و Z آشنا شده و با بعضی از کاربردهای آنها در حوزه پردازش چندرسانه ای آشنا خواهیم شد.

در بخش سیستم نیز موارد زیر مطرح می گردد:

 • تعریف سیستم
 • انواع سیستم: در این قسمت با دو تقسیم بندی مهم آشنا می شویم. سیستم می تواند "خطی"[۷] یا "غیر خطی"[۸] باشد. از جنبه دیگر، سیستم می تواند "تغییرناپذیر با زمان"[۹] یا "تغییرپذیر با زمان"[۱۰] باشد. از میان 4 حالت ممکنی که در این تقسیم بندی حاصل می آید، بيشتر توجه معطوف به سيستم های خطي مستقل از زمان (LTI[۱۱]) می باشد. در بررسی سیستم های LTI، با مفاهيمي چون پاسخ ضربه[۱۲] و رابطه کانولوشن[۱۳] آشنا می شویم.


بخش های این فصل

بخش اول : تعاریف پایه

بخش دوم : سیگنال و انواع آن

بخش سوم: تبدیل فوریه و کاربردهای آن

بخش چهارم: تبدیل Z

بخش پنجم: قضيه نايکوئيست

بخش ششم: سیستم

بخش هفتم: فيلتر

بخش هشتم: مراجع
پاورقی

 1. signal
 2. System
 3. Continuous - Analog
 4. Analog
 5. Digital
 6. Fourier
 7. Linear
 8. Non-linear
 9. Time invariant
 10. Time variant
 11. Linear Time Invariant (LTI)
 12. Impulse response
 13. Convolution