دوره دوم: عصر محدثان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:دوره سوم: عصر اجتهاد
مقاله قبلی:دوره اول: عصر تفسیر و تبیین

دوره دوم: عصر محدثان

این عصر از حدود غیبت كبری (اواسط نیمه ی اول قرن چهارم) تا نیمه ی اول قرن پنجم را در بر می‌گیرد و به محدثانی از قبیل كلینی، صدوق و... اختصاص دارد. ایشان در تنظیم و تنقیح احادیث شیعه تلاش زیادی کردند و روایات كتاب های اصول اربعمئه و احادیث مرتبط را دسته‌بندی و قابل بهره‌برداری نمودند. كتاب های حدیثی این دوره اصول منابع فقه شیعه ی امامیه را تشكیل می‌دهد. كتاب كافی و من لایحضره الفقیه از این جمله‌اند.

فقهای این دوره به لحاظ نزدیكی به عصر ائمه (علیه السلام) و رونق بازار حدیث، مسائل فقهی را به صورت نقل حدیث مطرح می‌كردند و تنها حكم مسائلی را بیان می‌کردند كه در احادیث بدانها پرداخته شده بود.