دوره هشتم: عصر جدید استنباط

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:دوره نهم: عصر حاضر
مقاله قبلی:دوره هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان

دوره هشتم: عصر جدید استنباط

مؤسس این عصر استاد وحید بهبهانی است. او با مردود شمردن اخباریگری، استنباط را به بالاترین درجه ی خود رهنمون شد. استاد وحید و شاگردان وی تمام تلاش خود را در رفع تفكر اخباری به كار بستند و موفق شدند متون استدلالی فقه شیعه را دوباره احیا كنند.

سید بحرالعلوم، میرزای قمی، كاشف الغطاء، سید علی طباطبایی، صاحب جواهر و ... از علمای مهم این دوره هستند.

در این عصر كتب فقهی مهمی نگاشته شد كه برخی از آنها عبارت‌اند از: مفتاح الكرامه اثر سید جواد حسینی عاملی، ریاض المسائل اثر سید علی طباطبایی، جواهر الكلام از شیخ محمدحسن نجفی، جامع الشتات اثر میرزای قمی و ....