دوره هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:دوره هشتم: عصر جدید استنباط
مقاله قبلی:دوره ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان

دوره هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان

در قرن یازدهم هجری برخی دانشمندان با خرده‌گیری بر طریق استنباط احكام از منابع فقه، آن را نامعتبر شمردند و به كناری نهادند. آنها با این اعتقاد که استفاده از قواعد اصول فقه سبب می‌شود احادیث اهمیت خود را از دست بدهند، منابع فقه شیعه را به قرآن و سنت محصور نمودند و عقل و اجماع را از منابع فقهی حذف کردند. بر این اساس همه ی كتاب های فقهی این دوره بر مبنای احادیث نگاشته شد و فاقد روش اجتهادی شکوفای دوره ی قبل بود. اخباریان اصل اجتهاد را قبول داشتند، اما شماری از نظرات اجتهادی علمای اصولی را نمی‌پذیرفتند و یا روش اجتهادی اصولی را به کلی منکر بودند. البته در این دوره كتاب های مهمی در جوامع روایی تنظیم و تدوین شد كه برخی از آنها عبارت‌اند از: الوافی اثر ملامحسن فیض كاشانی، وسائل الشیعه اثر حر عاملی، بحار الأنوار تألیف علامه مجلسی و ....

از دانشمندان مهم این دوره نیز می‌توان به ملا امین استرآبادی، فیض كاشانی، حر عاملی، محمدباقر مجلسی، ملاصالح مازندرانی و طریحی (صاحب كتاب مجمع البحرین) اشاره کرد.