راهنما:عنوانها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ویکی‌جزوه تفاوت عمده‌ای با دیگر پروژه های ویکی دارد. ویکی‌جزوه یک دایره المعارف درباره علوم نیست که هر مقاله آن درباره موضوع خاص و منحصر به فردی باشد . ویکی‌جزوه را جزوه ها تشکیل میدهند که مقاله هایش با هم مرتبط، طبقه بندی شده و با عناوین مشترک هستند.

برای مثال بیشتر دروس ممکن است مقاله ای با عنوان مقدمه داشته باشند یا دروس با مفاهیم نزدیک مقالاتی با عنوان های یکسان یا نزدیک دارند. حال باید شیوه ای برگزید که از این تداخل ها جلوگیری کرده و هدایت کاربر به مقاله مورد نظرش را آسان نمود.

قوانین پایه‌ای عنوان

ویکی‌جزوه همانند دیگر سیستم های ویکی بر پایه نرم افزار مدیاویکی پیاده سازی شده است که خود قوانینی برای عنوان ها دارد.

 • در عناوین مقالات به هیچ عنوان نباید از دونقطه (:) استفاده کرد. دو نقطه نشانگر حوزه نامها می باشد.
 • کاراکتر اسلش (/) در ویکی برای مواردی به کار می رود که یک مقاله زیر مقاله صفحه دیگری هست. به طور مثال ویکی‌جزوه:نکته روز/۱۹ اردیبهشت زیر صفحه ویکی‌جزوه:نکته روز می باشد. این نوع نشانه‌گذاری برای صفحات الگو و راهنما مرسوم است نه مقالات.

نکات نگارشی

رعایت نکاتی در نگارش عنوان از پاره ای از مشکلات در آینده جلوگیری می کند و جست و جوی مقالات را آسان تر می کند:

 • سعی کنید در عنوان ها از مصوت ها، تشدید و دیگر کاراکتر های غیر مرسوم استفاده نکنید.
 • استفاده از کاراکتر هایی مانند " ' ! ؟ - _ غیر مجاز می‌باشد.
 • در استفاده از کاراکتر فاصله نکات زیر را رعایت کنید:
  • بین دو نقطه حوزه نام و اسم مقاله فاصله نیندازید یعنی درس:مدار منطقی درست است نه درس : مدار منطقی ، درس: مدار منطقی
  • در عنوان هایی که از عدد استفاده شده است مثل درس:مهندسی نرم افزار1 بین عدد و کلمه قبل از آن از فاصله استفاده نکنید.

قوانین ویکی‌جزوه

ویکی‌جزوه هم برای دسته بندی و مرتب سازی مقالات خود قوانینی برای عناوین مقالات دارد:

 • برای تعریف دروس و فصول آن ها عنوان مقالات باید به صورت زیر باشد:
  • درس: درس:نام درس
  • فصل: درس:نام درس/فصل اول
  • بخش: درس:نام درس/ فصل دوم/بخش دهم
هر گونه عنوان دیگر برای صفحه های نام برده قابل قبول نیست.
 • استفاده از پرانتز باید به صورت دوتایی باشد و به منظور ابهام زدایی به کار برد. استفاده از پرانتز به صورت الف)مورد دوم قابل قبول نیست.
 • به دلیل محتوای یکسان بعضی از دروس در انتخاب های عنوان دقت کنید که در دروس مشابه عنوان شما استفاده نشده باشد. در صورت نیاز ابهام زدایی کنید.
 • صفحاتی مانند مقدمه، نکته، مثال، تمرین و... در بیشتر دروس استفاده دارند پس نباید به همین صورت استفاده شوند. در صورت نیاز از ابهام زدایی استفاده کنید.