راه های ثبوت استمناء

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مرتد فطری
مقاله قبلی:حكم استمناء

راه های ثبوت استمناء

(ويثبت) ذلك (بشهادة عدلين و الإقرار مرةً) واحدة، لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، و هو هنا منفی. و قال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين. و ظاهره أنه لا يثبت بدونه، فإن أراد ذلك فهو ضعيف، لما ذكرناه؛ استمناء با شهادت دو عادل ثابت می شود و اگر خود مستمنی يك بار اقرار كند، كفايت می كند؛ به خاطر عموم خبر « إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز »، مگر در جايی كه دليلی داشته باشيم كه دو بار اقرار می خواهد و اينجا كه چنين دليلی نيست، می گوييم يك بار اقرار كفايت می كند.

اما ابن ادريس گفته است كه اگر دو بار اقرار كند، ثابت و تعزير می شود. ظاهر كلام ابن ادريس اين است كه اگر اقرار كمتر از دو بار باشد، ثابت نيست. اگر منظورش اين باشد كه با اقرار كمتر از دو بار ثابت نمی شود، اين رأی، رأی ضعيفی است؛ چون « إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز » شامل يك بار هم می شود و دليلی هم نداريم كه آن را تخصيص بزنيم.