زنای مرد ذمی با زن مسلمان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:زنای به عُنف
مقاله قبلی:زنا با محارم نَسَبی

زنای مردِ ذِمّی با زن مسلمان

(و)کذا یثبت الحد بالقتل (للذمّی إذا زنی بمسلمة)؛ گاهی کافر ذِمّی با زنی مسلمان زنا ‌می‌کند. اینجا بر کافر ذِمّی حدّ شمشیر و مانند شمشیر جاری می‌شود. مطاوعة؛ آن زن مسلمان خود بخواهد و مطاوعه باشد.

أو مکرهة؛ یا بر او اکراه آورده باشند.

عاقداً علیها أم لا؛ کافر ذِمّی او را عقد کرده یا عقد نکرده باشد.

نعم لو اعتقده حلالاً بذلك لجهله بحکم الإسلام احتمل قبول عذره لأن الحد یدرء بالشبهة؛ آری، اگر کافر ذِمّی، زنی مسلمان را عقد کرد به گمان آن که عقد با او موجب حلّیت است، چون اسلام را نمی‌شناسد و حکم اسلام را در این باره نمی‌داند، احتمال دارد که حد با شمشیر بر او جاری نشود. زیرا از وجود احتمالی که موجب برداشتن حد از مستحقّ آن باشد، حدّ جاری نمی‌شود. بنابر این مطلب که در حدّ باید به یقین دانست، فرد مستحقّ آن است یا نه.

وعدمه؛ ممكن است قولش قبول نشود و حدّ بر او جاری شود.

ولا یسقط عنه القتل بإسلامه؛ حال اگر با زنی مسلمان زنا کرد و قبل از اجرای حدّ مسلمان شد، حدّ از او ساقط نمی‌شود.